Bekijk ook eens familiezender.nl
Of bezoek: HitsUP

‘De liefste’: Muzikaal pleidooi om elkaar niet los te laten

Created with Sketch.

‘De liefste’: Muzikaal pleidooi om elkaar niet los te laten

Aan alle muziek die er al is over de liefde voegt Marieke Sleurink het lied De liefste toe: een pleidooi voor het vasthouden aan de eerste keuze om van elkaar te houden.
Dat dat niet altijd makkelijk is, is in dit lied terug te horen. Dit lied is vanuit haar eigen ervaring en verhalen van anderen geschreven, met als hoofdgedachte de bekende tekst in de Bijbel uit 1 Korinthe 13 over de liefde.

4. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en
geen zelfgenoegzaamheid. 5. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken
en rekent het kwaad niet aan, 6. ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde
in de waarheid. 7. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. 8.
De liefde zal nooit vergaan. (…) 13. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de
grootste daarvan is de liefde.

1 Korinthe 13:48,13 = NBV bijbelvertaling

(Online) beluisteren

Stream en beluister De liefste en andere muziek van Marieke Sleurink via jouw streamingsdienst naar voorkeur. Het fysieke album Levensecht is onder andere via de website van Marieke Sleurink te bestellen.

Marieke Sleurink

Marieke Sleurink (1982) is een Nederlandstalige singersongwriter en schrijft voornamelijk luisterliedjes met een vleugje kleinkunst. Hierin is aandacht voor haar geloofsleven, maar
altijd met ruimte voor interpretatie van de luisteraar. Na in augustus 2021 een online EP uitgebracht te hebben, volgde in maart 2022 het volledige album Levensecht’ zowel fysiek
als online. Onlangs verscheen een positieve recensie van haar album in het Nederlands Dagblad.

Foto

Cover van ‘De liefste’. Artwork: Rick Sleurink Riet | Fotografie: Esther Langenberg Fotografie.

Tags: , , , , , , , , , ,